Vi kanske inte är roligast i världen, men vi är roligast i längden

“Vi kanske inte är roligast i världen, men vi är roligast i längden”

Citat Claes Eriksson

Publicerad i Citat