Jag vet vad du vet och jag vet vad jag vet och jag vet vad du vet att jag vet och jag vet också vad du vet att jag vet att du vet, men vad du inte vet är att jag vet nånting som du inte vet!

“Jag vet vad du vet och jag vet vad jag vet och jag vet vad du vet att jag vet och jag vet också vad du vet att jag vet att du vet, men vad du inte vet är att jag vet nånting som du inte vet!”

Citat av Samuel Plottner ur Hajen som visste för mycket

Publicerad i Citat