Huvudsignaler

Huvudljussignaler

 
Betydelse Signal
Släckt – ingen betydelse, heller inte körtillstånd
Röd signal – Stopp
Vit signal – Passera
Gul signal
Röd signal – Stopp
Grön signal – Kör 80
Grön blink – Kör 80, vänta Stopp
Vit signal – Passera
Röd signal – Stopp
Grön signal – Kör 80
Två gröna signaler – Kör 40, varsamt
Röd signal – Stopp
Två gröna signaler – Kör 40, varsamt
En grön, en blinkande grön – Kör 80, vänta Stopp
En grön, en blinkande vit – Kör 80, vänta kör 80
Röd signal – Stopp
Två gröna signaler – Kör 40 varsamt
Tre gröna signaler – Kör 40 kort väg
Röd signal – Stopp
En grön, två blinkande grön – Kör 80, vänta Kör 40
En grön, en blinkande grön – Kör 80 vänta Stopp
En grön, en blinkande vit – Kör 80 vänta Kör 80

 

 

Publicerad i Tåg