Skadekatalog T8

Laaps, Smmnps

 

Nr Skada Trafik i Sverige och Norge Internationell trafik Felklass
S.2.3.2 FJÄDRING
Fjäderbrott, överlast

– inre vita märkningen ligger ovanför yttre vita märkning

Röda skadeanslag Avställs 5
S.2.5.5 FJÄDERUPPHÄNGNING

Lyftsäkringsvajer lös eller saknas

Vita skadeanslag Muster M 3
S.4.4.4 VAGNUNDERREDE/RAMVERK

Sidostopp Laaps

– nedre sidotoppentunnare än 10 mm

Blå skadeanslag Muster K 4
S.4.7.3 VAGNUNDERREDE/RAMVERK

Ramverk Laaps

– om någon skruv är lös eller saknas i infästningen av pedistal

Röda skadeanslag Avställs 5
S.5.8.1 DRAG-/STÖTINRÄTTNING

Vagnenheter sammankopplade med koppelstång Laaps

– en skruv/mutter lös

Blå skadeanslag Muster K 3
S.5.8.2 DRAG-/STÖTINRÄTTNING

Vagnenheter sammankopplade med koppelstång Laaps

– två eller fler skruvar/muttrar lösa/saknas

Röda skadeanslag Avställs 5
S.6.4.4 ÖPPNA VAGNAR

Stödbank/supprterbank Laaps

– om stödbanken är nedböjd mer än 50 mm

Blå skadeanslag Muster K 3
Nr Skada Trafik i Sverige och Norge Internationell trafik Felklass

 

Tillbaka till Skadekatalogen

 

Tillbaka till Green Cargo