Skadekatalog T6

VAGNKORG

 

Nr Skada Trafik i Sverige och Norge Internationell trafik Felklass
6.1 VAGNKORG ALLMÄNT
6.1.1 Märkning på vagnar/lastenheter saknas/oläslig/ofullständig
6.1.1.1 – vagnsnummer

(OM detta fel enbart konstateras på vagnens ena sida, Muster K)

Om möjligt avhjälp, annars Blå skadeanslag Om möjligt avhjälp, annars Avställs 4
6.1.1.2 – märkning RIV Blå skadeanslag Muster K 4
6.1.1.3 – rastermärkning (när vagnsnumrets 2 första siffror är 41, 43, 45, 81, 83 eller 85)

Om detta fel enbart konstateras på vagnens ena sida, Muster K

Märkning GC saknas i raster

Röda skadeanslag Avställs 4
6.1.1.4 – egenvikt

Om detta fel enbart konstateras på vagnens ena sida, Muster K

Blå skadeanslag Avställs 4
6.1.1.5 – handbroms bromsvikt

Om detta fel enbart konstateras på vagnens ena sida, Muster K

Blå skadeanslag,
Ej RIV-märkta GC-vagnar Vita skadeanslag
Avställs 4
6.1.1.6 – lastgräns

Om detta fel enbart konstateras på vagnens ena sida, Muster K

Blå skadeanslag

Avställs 4
6.1.1.7 – volymmärkning på cisternvagnar

Om detta fel enbart konstateras på vagnens ena sida, Muster K

Blå skadeanslag Avställs 4
6.1.1.9 – vagnen längs över buffertar

Om detta fel enbart konstateras på vagnens ena sida, Muster K

Blå skadeanslag Avställs 4
6.1.1.10 – varning för spänningsförande ledning på vagn med stege/plattform högre än 2 m RÖK Om möjligt åtgärda, annars Röda skadeanslag Om möjligt avhjälp, annars Avställs 4
6.1.1.11 Märkning; trafikerbar till Storbritannien, med färja eller kanaltunnel Muster M 3
S.6.1.1 Farligt gods etiketter/ orangefärgade skyltar trasiga/saknas, eller överensstämmer ej med registrerade uppgifter Om möjligt åtgärda, annars Röda skadeanslag Om möjligt, annars Avställs 5
6.1.2 REVISIONSMÄRKNING
6.1.2.1 – Saknas, är ofullständig eller oläslig

Revisionsfrist (beakta + 3M)

Om detta fel enbart konstateras på vagnens ena sida, Muster K

Blå skadeanslag Avställs 3
6.1.2.2 – 15 dagar före utgången revisionsdatum Blå skadeanslag Muster K 3
6.1.2.3 – utgånget revisionsdatum Röda skadeanslag
För GC-vagnar gäller Blå skadeanslag
Avställs 4
6.1.3 DELAR AV KORGSTOMME ÄR SKADAD
6.1.3.1 – utan att lastprofilen överskrids Avhjälps + Blå skadeanslag Avhjälps + Muster K 3
6.1.3.2 – med överskriden lastprofil Avhjälps + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Avhjälps + Muster K, annars Avställs 5
6.1.4 VÄGGAR (även lastenheter LE) Skadade eller otäta
6.1.4.1 – väggbrädor saknas, brustna, splittrade eller går utanpå varandra, hål i/brusten väggbeklädnad (risk för fuktskador eller trafiksäkerheten föreligger ej) Blå skadeanslag Muster K 3
6.1.4.2 – fara för fuktskador eller godsförlust Provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Provisorisk reparation + Muster K annars Avställs 4
6.1.5 Golv, även lastenheter (LE): Golvbrädor brustna, fattas, splittrade, lösa, går omlott
6.1.5.1 – ingen risk för godsförlust eller trafiksäkerheten Blå skadeanslag Muster K 3
6.1.5.2 – med risk för godsförlust eller trafiksäkerheten Provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Provisorisk reparation + Muster K, annars Avställs 4
6.1.6 DÖRRAR (comtainerdörrar, se 7.5.2)
6.1.6.1 Dörr ofullständigt stängd eller ej korrekt förreglad Stäng och regla, om ej möjligt provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Stäng och regla om ej möjligt provisorisk reparation + Muster K annars Avställs 5
6.1.6.2 Dörr saknas eller har hoppat ur styrningen

– onormalt läge i förhållande till dörramen

Om möjligt påhängs dörren och säkras+ Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Om möjligt påhängs dörren och säkras + Muster K, annars Avställs 5
6.1.6.3 Styrnings- manövrerings- eller stängningsdelar i dåligt skicka

– dörramar, gångjärn, förreglingar, förstängningshakar, handtag saknas, brustna, lösa, deformerade

Provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Provisorisk reparation + Muster K, annars Avställs 3
6.1.6.4 – med nedsättning av trafiksäkerheten eller risk för godsförluster Provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Provisorisk reparation + Muster K, annars Avställs 5
6.1.6.5 Dörr brusten eller deformerad
– utan risk för att lastprofilen överskrids, godsförlust eller fara för trafiksäkerheten
Provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Provisorisk reparation + Muster K, annars Avställs 3
6.1.6.6 Dörr brusten eller deformerad

– med risk för att lastprofilen överskrids, godsförluster eller fara för trafiksäkerheten

Provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Provisorisk reparation + Muster K annars Avställs 5
6.1.7 DIVERSE DETALJER; FOTSTEG, HANDTAG, STEGAR, PLATTFORMAR, SKYDDSRÄCKE, GÅNGBORD, SKYLTAR mm i dåligt skick
6.1.7.1 – detaljen är skadad men fortfarande användbar och inkräktar ej på kopplarutrymmet, samt påverkar ej trafiksäkerheten Blå skadeanslag

Dessutom ritas vit markering vid skadans plats, som varning till växlingspersonalen

Muster K 4
6.1.7.3 – detaljer är så skadad att den ej går använda, samt utgör fara för personal och trafiksäkerheten

– fotsteg böjt mer än 80 mm

Om möjligt provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag

Dessutom ritas vit markering vid skadans plats, som varning till växlingspersonal

Om möjligt provisorisk reparation + Muster M, annars Avställs

Dessutom ritas vit markering vid skadans plats, som varning till växlingspersonal

4
6.1.7.4 Kopplarhandtag och uppstigningshandtag

– ej användbart, med skaderisk för personalen. (Ett handtag är användbart när man med handsbeklädd hand kan fatta om handtaget i hela dess längd)

– måttet minst 60 mm

Blå skadeanslag

Dessutom ritas vit markering vid skadans plats, som varning till växlingspersonal

Om möjligt provisorisk reparation + Muster M, annars Avställs

Dessutom ritas vit markering vid skadans plats, som varning till växlingspersonal

4
6.1.7.5 Otillräckligt fastsatta – märkplåtar
– fällbara märkplåtar
-korthållare
Om möjligt provisorisk reparation + Vita skadeanslag annars Röda skadeanslag Om möjligt provisorisk reparation + Muster M annars Avställs 4
6.1.7.6 Avsaknad av
– märkplåtar
– fällbara märkplåtar
– korthållare
Blå skadeanslag Provisorisk reparation + Muster K, annars Avställs 3
6.1.7.7 Lös vagnsdel saknas, ej komplett Blå skadeanslag Muster M 3
6.1.7.8 Lös vagnsdel ej säkrad Säkras, om ej möjligt Röda skadeanslag Säkras om ej möjligt Avställs 4
6.2 TÄCKTA VAGNAR
6.2.1 Ventilationsluckor saknas eller är skadade
6.2.1.1 Ventilationsluckor saknas eller är skadade
– utan fara för fuktskador eller överskriden lastprofil eller fara för trafiksäkerheten
Provisorisk reparation + Blå skadeanslag, annars Röda skadeanslag Provisorisk reparation + Muster K annars Avställs 3
6.2.1.2 Ventilationsluckor saknas eller är skadade
– med fara för fuktskador eller överskriden lastprofil eller fara för trafiksäkerheten
Provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda skadenaslag Provisorisk reparation +Muster K, annars Avställs 5
6.2.2 Manöverdon, förstängning, skenor och dylikt för luckor mm nedhängande, deformerade eller lösa
6.2.2.1 Manöverdon, förstängning, skenor och dylikt för luckor mm nedhängande, deformerade eller lösa

– utan fara för överskriden lastprofil eller trafiksäkerheten

Provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda anslag Provisorisk reparation + Muster K annars Avställs 3
6.2.2.2 Manöverdon, förstängning, skenor och dylikt för luckor mm nedhängande, deformerade eller lösa

– med fara för överskriden lastprofil eller trafiksäkerheten

Provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda anslag Provisorisk reparation + Muster K annars Avställs 5
6.2.3 – Takbeklädnad, regnlist eller ränna lös eller skadad så att trafiksäkerheten äventyras eller fara för fuktskador föreligger Röda skadeanslag Avställs 4
6.2.4 Öppningsbara tak
6.2.4.1 Öppningsbara tak
-ofullständigt stängt, ej förreglar
Taket stängs och reglas (om nödvändigt Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag) Taket stängs och reglas ( om nödvändigt Muster K), annars Avställs 5
6.2.4.2 Öppningsbara tak

– urspårat

Röda skadeanslag Avställs 5
6.2.4.3 Öppningsbara tak

– synbar del för funktionen saknas, deformerad eller overksam (utan att det påverkar trafiksäkerheten)

Blå skadeanslag Muster K 4
6.3 ÖPPNA VAGNAR
6.3.1 Sido- eller gavelväggar / lämmar skadade
6.3.1.1 Sido- eller gavelväggar / lämmar skadade

– utan risk för godsförluster eller överskriden lastprofil

Blå skadeanslag Muster K 3
6.3.1.2 Sido- eller gavelväggar / lämmar skadade

– godsförluster

Avhjälps + Blå skadeanslag, annars Röda skadeanslag Avhjälps + Muster K annars Avställs 5
6.3.1.3 Sido- eller gavelväggar / lämmar skadade

– med risk för överskriden lastprofil

Avhjälps + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Avhjälps + Muster K annars Avställs 5
6.3.2 Tapp, förstängningsaxel, förstängningshake mm fattas, brusten, sprucken, ej användbar
6.3.2.1 förstängningsaxel, förstängningshake mm fattas, brusten, sprucken, ej användbar

– utan att trafiksäkerheten påverkas

– (beakta även eventuell bruksanvisning)

Provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Provisorisk reparation + Muster K annars Avställs 3
6.3.2.2 förstängningsaxel, förstängningshake mm fattas, brusten, sprucken, ej användbar

– trafiksäkerheten påverkas
-(beakta även eventuell bruksanvisning)

Provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Provisorisk reparation + Muster K annars Avställs 5
6.3.3 Överliggande balkar, väggar brustna eller böjda
6.3.3.1 Överliggande balkar, väggar brustna eller böjda

– utan fara för trafiksäkerheten eller överskriden lastprofil

Provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Provisorisk reparation + Muster K annars Avställs 3
6.3.3.2 Överliggande balkar, väggar brustna eller böjda

– med risk för trafiksäkerheten eller överskriden lastprofil

Provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Provisorisk reparation + Muster K annars Avställs 5
S.6.3 Gavlar Lp- Lnps- och Laaps-vagnar

Avståndet mellan gavlar i gaveltopp på ihopkopplade vagnar
= min 200 mm (mäts på plant rakt spår)

Röda skadeanslag (om omväxling av vagnar ger större skillnad än 200 mm, Blå skadeanslag
6.4 FLAKVAGNAR
6.4.1 Lämmar
6.4.1.1 Lämmar

Nedhängande och ej säkrade. Gäller för vagnen med tillåtelse enligt Bilaga 1.

Säkras, om ej möjligt Röda skadeanslag Säkras, om ej möjligt Avställs 5
6.4.1.2 Lämmar

Nedhängande, som ej omfattas av vagnar enligt Bilaga 1

Reses, om ej möjligt Röda skadeanslag Reses, om ej möjligt Avställs 5
6.4.1.3 Deformerade utan risk för godsförlust eller att lastprofilen överskrids Blå skadeanslag Muster K 3
6.4.1.4 Lämmar

Hål i eller deformerade med risk för godsförlust

Provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Provisorisk reparation + Muster K annars Avställs 4
6.4.1.5 Lämmar

Deformerade så att lastprofilen överskrids

Provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Provisorisk reparation 9 Muster K, annars Avställs 5
6.4.2 Flakvagnar
Gångjärn, bultar, förstängningsdetaljer saknas, obrukbara, brustna
6.4.2.1 Flakvagnar
Gångjärn, bultar, förstängningsdetaljer saknas, obrukbara, brustna

– utan fara för trafiksäkerheten eller risk för godsförlust

Provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Provisorisk reparation 9 Muster K, annars Avställs 3
6.4.2.2 Flakvagnar
Gångjärn, bultar, förstängningsdetaljer saknas, obrukbara, brustna

– med fara för trafiksäkerheten eller risk för godsförlust

Provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Provisorisk reparation 9 Muster K, annars Avställs 4
6.4.3 Flakvagnar

Stolpar: – Löstagbara – Vridbara – Skjutbara – Nedfällbara

6.4.3.1 Flakvagnar

Stolpar: – Löstagbara – Vridbara – Skjutbara – Nedfällbara

– saknas men erfordras för säkring av lasten

Om fel ej kan åtgärdas: Röda skadeanslag Om fel ej kan åtgärdas: Avställs 5
6.4.3.2 Flakvagnar

Stolpar: – Löstagbara – Vridbara – Skjutbara – Nedfällbara

– deformerade så att lastprofilen överskrids

Om fel ej kan åtgärdas: Röda skadeanslag Om fel ej kan åtgärdas: Avställs 5
6.4.3.3 Flakvagnar

Stolpar: – Löstagbara – Vridbara – Skjutbara – Nedfällbara

– brustna eller spruckna stolpar, stolphållare eller andra stolpförstängningsdetaljer

Om detaljerna krävs för säkring av lasten Röda skadeanslag annars Blå skadeanslag Om detaljerna krävs för säkring av lasten Avställs, annars Muster M 4
6.4.3.4 Flakvagnar

Stolpar: – Löstagbara – Vridbara – Skjutbara – Nedfällbara

– stolpkättingar hänger lösa

Åtgärdas Åtgärdas 4
6.4.3.5 Flakvagnar

Stolpar: – Löstagbara – Vridbara – Skjutbara – Nedfällbara

– stolpsäkring overksam

Åtgärdas + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Åtgärdas + Muster K annars Avställs 4
6.4.4 Flakvagnar

Lasttrösklar

6.4.4.1 Flakvagnar

Lasttrösklar

– spruckna trä inlägg eller led obrukbar

Vita skadeanslag Muster M 3
6.4.4.2 Flakvagnar

Lasttrösklar

– lösa lasttrösklar ej säkrade av sidostolpar

Åtgärdas, annars Röda skadeanslag Åtgärdas, annars Avställs 4
6.5 Cisternvagnar
6.5.1 Cisternvagnar

Cisternfästen, sprickor

6.5.1.1 Cisternvagnar

Cisternfästen, sprickor

– spricka längre än 1/4 av tvärsnittet

Tomvagn: Blå skadeanslag

Lastad vagn: Röda skadeanslag

Tomvagn: Muster K

Lastad vagn: Avställs

4
6.5.1.2 Cisternvagnar

Cisternfästen, sprickor

– spricka i svetsfogar

Tomvagn: Blå skadeanslag

Lastad vagn: Röda skadeanslag

Tomvagn: Muster K

Lastad vagn: Avställs

4
6.5.1.3 Cisternvagnar

Cisternfästen, sprickor

– mer än 10 % av skruvar eller nitar saknas vid sadelinfästningen

Röda skadeanslag Avställs 4
6.5.1.4 Cisternvagnar

Cisternfästen, sprickor

– mindre än 10 % av skruvar eller nitar saknas vid sadelfästet

Blå skadeanslag Avställs 4
6.5.2 Cistern
6.5.2.1 Cistern

Otät, läckage, lastförlust

Täta läckage + Blå skadeanslag om ej möjligt Röda skadeanslag Täta läckade + Muster K om ej möjligt Avställs 5
6.5.2.2 Cistern

Skarpkantig buckla (intryckning)

Blå skadeanslag Muster K 4
6.5.2.3 Cisternprovningsfrist överskriden; vagnar med farligt gods

– lastad cistern

Röda skadeanslag Avställs 4
6.5.2.4 Cisternprovningsfrist överskriden; vagnar med farligt gods

– tom cistern, orengjord

Blå skadeanslag Muster K 4
6.5.3 Cisternvagn, Cisternutrustning
6.5.3.1 Cisternvagn, Cisternutrustning

Cisternbeklädnad, soltak, täckplåt, isolering skadad eller lös

– trafiksäkerheten påverkas ej

Blå skadeanslag Muster K 4
S.6.5.3 Cisternvagn, Cisternutrustning

Cisternbeklädnad, soltak, täckplåt, isolering skadad eller lös

– med fara för trafiksäkerheten

Röda skadeanslag Avställs 4
6.5.5 Cisternvagn
Armaturer. påfyllnings- och avtappningsutrustningar på vagnens underdel
6.5.5.1 Cisternvagn
Armaturer. påfyllnings- och avtappningsutrustningar på vagnens underdel.

Godsspill, läckage

Täta läckage, om ej möjligt Röda skadeanslag Täta läckage, om ej möjligt Avställs 5
6.5.5.2 Cisternvagn
Armaturer. påfyllnings- och avtappningsutrustningar på vagnens underdel.

Avstängningsspärr öppen, synlig säkring ej verksam

Om möjligt åtgärda, annars Röda skadeanslag Om möjligt åtgärda, annars Avställs 5
6.5.5.3 Cisternvagn
Armaturer. påfyllnings- och avtappningsutrustningar på vagnens underdel.

Ventil eller utloppsrör skadade

Röda skadeanslag Avställs 4
6.5.5.4 Cisternvagn
Armaturer. påfyllnings- och avtappningsutrustningar på vagnens underdel.
Förstängningshuv ej påskruvad eller saknas

– vagnar med farligt gods

Om möjligt åtgärda, annars Röda skadeanslag Om möjligt åtgärda, annars Avställs 4
6.5.5.5 Cisternvagn
Armaturer. påfyllnings- och avtappningsutrustningar på vagnens underdel.
Förstängningshuv ej påskruvad eller saknas

– vagnar som ej innehåller farligt gods

Om möjligt åtgärda, annars Vita skadeanslag Om möjligt åtgärda, annars Muster M 3
6.5.5.6 Cisternvagn
Armaturer. påfyllnings- och avtappningsutrustningar på vagnens underdel.
Förstängningshuv ej påskruvad eller saknas

– blindfläns saknas eller lös

Röda skadeanslag Avställs 4
6.5.5.7 Cisternvagn
Blindfläns, en fästskruv saknas

– vagnar med farligt gods

Röda skadeanslag Avställs 3
6.5.5.8 Cisternvagn
Blindfläns, en fästskruv saknas

– vagnar som ej innehåller farligt gods

Blå skadeanslag Muster K 4
6.5.5.9 Cisternvagn
Blindfläns, en fästskruv saknas

– Blindfläns där flera skruvar saknas

Om möjligt åtgärda, annars Röda skadeanslag Om möjligt åtgärda, annars Avställs 4
6.5.5.10 Cisternvagn
Bottenventilens markeringsvisare/pil inte i läge “Stängd” på vagnens båda sidor.
(Auf, Ouvert, Open = Öppen
Zu, Fermer, Closed = Stängd)

– lastad så väl som tom orengjord vagn med farligt gods

Om möjligt stäng ventilen, annars Blå skadeanslag Om möjligt stäng ventilen, annars Avställs 5
6.5.5.11 Cisternvagn
Bottenventilens markeringsvisare/pil inte i läge “Stängd” på vagnens båda sidor.
(Auf, Ouvert, Open = Öppen
Zu, Fermer, Closed = Stängd)

– tomma vagnar som ej innehåller farligt gods

Om möjligt stäng ventilen, annars Blå skadeanslag Om möjligt stäng ventilen, annars Avställs 3
6.5.5.12 Cisternvagn
Bottenventilens markeringsvisare/pil inte i läge “Stängd” på vagnens båda sidor.
(Auf, Ouvert, Open = Öppen
Zu, Fermer, Closed = Stängd)

– bottenventilens nödtömningsskruv inskruvad (inbyggd ventil i cistern öppen)

Om möjligt återställ nödfunktionen, annars Röda skadeanslag Om möjligt återställ nödfunktionen, annars Avställs
6.5.6 Cisternvagn
Övre armatur och fyllningsutrustning
6.5.6.1 Cisternvagn
Övre armatur och fyllningsutrustning

– läckage eller spill från övre armaturer

* Gasutsläpp eller lukt
* Färskt vidhäftande godsspill

Röda skadeanslag Avställs 5
6.5.6.2 Cisternvagn
Övre armatur och fyllningsutrustning

– domlucka ej stängd eller saknas

Röda skadeanslag Avställs 5
6.5.6.3 Cisternvagn
Övre armatur och fyllningsutrustning

– Andra övriga armaturer ej stängda

Röda skadeanslag Avställs 4
6.6 Vagnar med speciell utrustning
6.6.1 Vagnar med speciell utrustning.
Vagnar med skjutbara presenningshuvar (tex Rils, Tams).

– Presenningshuven ej riktigt stängd och förreglad

* Stängningsvisare synlig (sidoförstängningar öppnar)
* Presenningstäckningen ändspröjs står snett (övre förregling öppen)
* Manöverhävarm för övre förregling har inte hakat in och är utan förspänning

Stäng, annars Röda skadeanslag Stäng, annars Avställs 5
6.6.2 Huvvagnar (tex Shimms)
6.6.2.1 Huvvagnar (tex Shimms)

Huv ej förreglad

Stäng och förregla, om ej möjligt provisorisk reparation + Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Stäng och förregla, om ej möjligt provisoriskt reparation + Muster K, annars Avställs 5
6.6.2.2 Huvvagnar (tex Shimms)

Huv urspårad

Röda skadeanslag Avställs 5
6.6.3 Reserv
6.6.4 Vridbordsvagnar (ACTS-vagnar i internationell trafik)
6.6.4.1 Vridbordsvagnar (ACTS-vagnar i internationell trafik)

Vridbord skadat

Blå skadeanslag Muster M 4
6.6.4.2 Vridbordsvagnar (ACTS-vagnar i internationell trafik)

Säkring mot att vridbordet inte vrids ut, overksam eller ej i förreglat läge.

– funktionsmanöverhandtag ej säkrat i förreglat läge

– stolpar ej uppresta och säkrade

– förstängningsspärr (säkringsbult) ej säkrad och handtaget ej i förreglat läge

* Beakta vridbordets handhavandeinstruktion

Säkra och förregla, om ej möjligt Röda skadeanslag Säkra och förregla, om ej möjligt Avställs 5
6.6.4.3 Vridbordsvagnar (ACTS-vagnar i internationell trafik)

Pneumatiskt övervakningssystem (Pö) för säkring mot utvridning, frånkopplat och ej skadekortat

Aktiveras Aktiveras 4
6.6.4.4 Vridbordsvagnar (ACTS-vagnar i internationell trafik)

Pneumatiskt övervakningssystem (Pö) för säkring mot utvridning har utlöst

Kontrollera säkring mot utvridning, om felfri (Pö) stäng av; Blå skadeanslag Kontrollera säkring mot utvridning, om felfri (Pö) stäng av; Muster K 3
6.6.4.5 Vridbordsvagnar (ACTS-vagnar i internationell trafik)

Säkring mot avlyftning ej verksam på upplastad transportbehållare

– manövreringshandtag ej i säkrat läge.

* Beakta vridbordets handhavandeinstruktion

Säkras, om ej möjligt Röda skadeanslag Säkras, om ej möjligt Avställs 5
6.6.4.6 Vridbordsvagnar (ACTS-vagnar i internationell trafik)

Säkring mot förskjutning ej verksam på upplastad transportbehållare

Röda skadeanslag Avställs 5
6.6.5 Biltransportvagnar
6.6.5.1 Biltransportvagnar

Höj- och sänkutrustning, överfartsbryggor, övergångsplåtar skadade

Blå skadeanslag Muster K 4
6.6.5.2 Biltransportvagnar

Hjulförstängare och skenor, vevhandtag skadade

Vita skadeanslag Muster M 3
6.6.5.3 Biltransportvagnar

Gavellämmar (såvida de är erforderliga) och överfartsplåtar inte uppresta och säkrade

Avhjälp. Om ej möjligt Röda skadeanslag Avhjälp. Om ej möjligt Avställs 4
6.6.5.4 Biltransportvagnar

Övre lastplan, markeringsinrättning har inte gått in

Säkra Säkra 4
6.6.5.5 Biltransportvagnar

Övre plan inte säkrat

Avhjälp. Om ej möjligt Röda skadeanslag Avhjälp. Om ej möjligt Avställs 5
6.6.5.6 Biltransportvagnar

Övre lastplan ligger inte på stoppklackarna (hänger i vajern)

Avhjälp. Om ej möjligt, Röda skadeanslag Avhjälp. Om ej möjligt Avställs 5
6.6.5.7 Biltransportvagnar

Övre lastplan, lastat utanför lastprofil

Röda skadeanslag Avställs 5
6.6.6 Vagnar med självtömningsutrustning
6.6.6.1 Vagnar med självtömningsutrustning

– tom vagn

Stäng och förregla. Om ej möjligt Röda skadeanslag Stäng och förregla. Om ej möjligt avställs 3
6.6.6.2 Vagnar med självtömningsutrustning

– lastad vagn

Stäng och förregla. Om ej möjligt Röda skadeanslag Stäng och förregla. Om ej möjligt avställs
6.6.7 Vagnar med nedbindningsutrustning (tex Snps, Roos, Ealos mfl)

– ej verksam nedbindnindsutrustning eller tillräckligt fastspänd eller säkrad

Spänn och säkra, om ej möjligt provisorisk säkring + Blå skadeanslag Spänn och säkra, om ej möjligt provisorisk säkring 6 + Muster K 4
Nr Skada Trafik i Sverige och Norge Internationell trafik Felklass

 

Tillbaka till Skadekatalogen

 

Tillbaka till Green Cargo