Skadekatalog T5

DRAG- OCH STÖTINRÄTTNING

 

Nr Skada Trafik i Sverige och Norge Internationell trafik Felklass
5.1 BUFFERT
5.1.1 Uppenbart olika bufferttyper i samma vagnände Blå skadeanslag Muster K 4
5.1.2 Utanför toleransgränserna

– h mindre än 940 mm

– h större än 1065 mm

eller särskild märkning på vagnen

– Skillnaden i höjd mellan buffertskivornas centrum, mellan kopplade vagnar, överstiger 125 mm

Röda skadeanslag Avställs 5
5.2 BUFFERTTALLRIK
5.2.1 Saknas, brusten, så deformerad att dess funktion inte är garanterad, rektangulär bufferttallrik vriden Röda skadeanslag Avställs 5
5.2.2 Bufferttallrikens fästelement
5.2.2.1 – 1/3 eller fler nitar eller skruva lösa Röda skadeanslag Avställs 4
5.2.2.2 mindre än 1/3 nitar eller skruvar lösa Blå skadeanslag Muster K 3
5.2.3 Bufferttallrikens beröringsyta
5.2.3.1 – ej smord Smörjes; om ej möjligt; Röda skadeanslag Smörjes, om ej möjligt; Avställs 4
5.2.3.2 – skåror Röda skadeanslag Avställs 5
5.3 RÖRLIG BUFFERTHYLSA
5.3.1 – saknas eller är brusten Röda skadeanslag Avställs 5
5.3.2 – spricka vid övergång till bufferttallrik Röda skadeanslag Avställs 5
5.4 FASTBUFFERTHYLSA
5.4.1 – saknas eller är brusten Röda skadeanslag Avställs 5
5.4.2 – spricka i övergången till hylsans platta Röda skadeanslag Avställs 5
5.4.3 – spricka, som inte garanterar styrning av bufferthylsan Röda skadeanslag Avställs 5
5.4.4 Buffertens fästelement (vid buffertbalk)
5.4.4.1 – två eller flera skruvar lösa
* spel mellan buffert och buffertbalk
Åtdrages, om ej möjligt Röda skadeanslag Åtdrages + Muster M, om ej möjligt Avställs. 5
5.4.4.1 – skruv saknas Ersätts, om ej möjligt; Röda skadeanslag Ersätts + Muster M; om ej möjligt; Avställs 3
5.4.4.3 – en skruv lös Åtdrages, om ej möjligt; Blå skadeanslag Åtdrages + Muster M, om ej möjligt; Muster K 3
5.5 BUFFERTFJÄDRAR OCH CRASHELEMENT
5.5.1 Buffert intryckbar med handkraft

– en buffert intryckbar mer än 15 mm

– båda buffertarna kan tryckas in i samma vagnände

Röda skadeanslag Avställs 4
5.5.2 Crashelement har utlöst

– synbart förkortad buffertlängd

– Den gula pilmörkningen delvis eller fullständigt osynlig

– Bufferthylsan förstörd eller deformerad

– Indikator saknas eller förstörd

Röda skadeanslag Avställs 5
5.6 SKRUVKOPPEL
5.6.1 Del saknas, är skadade eller obrukbara Blå skadeanslag om det är möjligt att använda andra kopplet; annars Röda skadeanslag Avställs.
När vagnen är tom i riktning mot ägarjärnväg Muster K
3
5.6.2 Upphängningskroken skadad eller obrukbar (hängande koppel) Vita skadeanslag + uppbindning av koppel; Annars Röda skadeanslag Muster M + uppbindning av koppel; annars Avställs 3
5.6.3 Nedhängande koppel Åtgärdas Åtgärdas 3
5.7 DRAGKROK
5.7.1 – ej brukbar eller i dåligt skick
5.7.1.1 – brusten, sprucken (dragkroksspetsen inräknad) Blå skadeanslag, om det går att använda koppel och dragkrok på vagn som ska kopplas ihop, annars Röda skadeanslag Muster K om det går att använda koppel och dragkrok på vagn som ska kopplas ihop, annars Avställs. 3
5.7.1.2 – vriden Blå skadeanslag Muster K 3
5.7.2 Reserv
5.8 ANDRA DELAR I DRAGINRÄTTNINGEN
5.8.1 Skadade

– skruvkopplet måste vara så långt att bufferttallrikarna åtminstone berör varandra vid hopdragning

– dragstången brusten, sprucken eller deformerad

– kopplinghalvor, skruvar, kilar brustna, spruckna eller fattas

– draginrättningens fjäder obrukbar

– dragkroken uppenbart för långt utdragen genom dragkroksstyrningen

Röda skadeanslag Avställs 4
5.8.1 – L > 315 mm vid buffertar med totallängd av 650 mm

– L > 285 mm vid buffertar med totallängd av 620 mm

Om kopplet kan dras tillräckligt: Blå skadeanslag annars Röda skadeanslag Om kopplet kan dras tillräckligt Muster K, annars Avställs 4
5.8.2 Dåligt dragna koppel i tåg Koppel drages Koppel drages 4
5.9 Långslagig stötinrättnng (tex containervagnar)
5.9.1 Glidbalk i underrede intar ej mittläge

– buffertbalkarna har olika avstånd till vagnskorgen / underredet

Blå skadeanslag Muster K 4
5.9.2 Varningsmärkning (svart diagonalmärkning på gul bakgrund) på yta som kan åstadkomma fara saknas.
Vagnar med utbyggnad, som vid stötar kan förskjuta sig över underredet (tex stötabsorberande inrättningar), som i sammanhanget kan övertäckas
Blå skadeanslag Avställs 4
S.5.1 Nedsänkbara buffertbalkar (tex Ldgs)

Tillstånd måste sökas för att få använda två sammankopplade Ldgs-vagnar med nedsänkta buffertbalkar. De måste förreglas i undre resp övre läget. I undre läget ska vagnarna ha minst 6 tons last.
Tillstånd lämnas av ansvarig för specialtransporter

TOMVAGN: Buffertbalk höjs med hydrauliken och förreglas, om ej möjligt Röda skadeanslag.
LASTAD VAGN: Lastvikt under 6 ton i nedre läget, om möjligt höjs buffertbalkarna med hydrauliken och förreglas, annars Röda skadeanslag
S.5.7 Vagnenheten sammankopplade med koppelstång, tex Laagos:

För sådana vagnelement får höjdskillnaden mellan centrum av draglådorna ej överstiga 10 mm. Mätningen skall utföras på plant, rakt spår.

Blå skadeanslag om skillnaden är > 10 och < 30 mm.
Röda skadeanslag om skillnaden är > 30 mm
Nr Skada Trafik i Sverige och Norge Internationell trafik Felklass

 

Tillbaka till Skadekatalogen

 

Tillbaka till Green Cargo