Skadekatalog T4

VAGNUNDERREDE OCH BOGGIRAMVERK

 

Nr Skada Trafik i Sverige och Norge Internationell trafik Felklass
4.1 UNDERREDE
4.1.1 Underrede allmänt.
Underredet vertikalt eller horisontellt skevt

– buggerthöjd enl 5.1.2 uppfylls ej

– synliga deformationer

Röda skadeanslag Avställs 5
4.1.2 Långbalkar, buffertbalkar och tvärbalkar som uppvisar brott eller sprickor.

– brott

– tvärspricka, som utgår från flänskanten och går vidare längre än till halva flänsbredden

– längsgående spricka längre än 100 mm i fjädernävarna

– längsgående spricka längre än 150 mm för övriga delar

– spricka på de synliga svetsskarvarna på dessa delar

Röda skadeanslag Avställs 4
S.4.1 Andra sprickor i vagnunderrede, utom långbalkar, buffertbalkar och tvärbalkar (4.1.2) Vita skadeanslag
4.2 LAGERGAFFEL
4.2.1 Så deformerade att säkerheten riskeras Röda skadeanslag Avställs 5
4.2.2 Brusten

– onormalt läge

Röda skadeanslag Avställs 5
4.2.3 Fastsättning bristfällig
4.2.3.1 – lagergaffel lös Röda skadeanslag Avställs 5
4.2.3.2 – om någon nit eller skruv saknas eller är lös, utan att själva lagergaffeln är lös Vita skadeanslag Muster M 3
4.2.4 Spricka
4.2.4.1 – som sträcker sig mer än 1/4 av horisontella tvärsnittet Röda skadeanslag Avställs 4
4.2.4.2 – lika med 1/4 eller mindre av horisontella tvärsnittet Vita skadeanslag Muster M 3
4.2.4.3 – oavsett storlek, som löper i närheten av eller i riktning mot fästpunkt Röda skadeanslag Avställs 5
4.3 BINDSTAG
4.3.1 Saknas, brustet, synbart deformerat eller löst Röda skadeanslag Avställs 4
S.4.3.1 – om flera skruvar är lösa/saknas Åtdrages/ersätts, annars Röda skadeanslag. Åtdrages/ersätts, annars Avställs 4
S.4.3.2 – om en skruv är lös/saknas

Bindstaget måste har fler än två skruvar. Annars Röda skadeanslag

Åtdrages/ersätts annats Blå skadeanslag Åtdrages/ersätts annars Avställs 4
4.4 LAGERGAFFELSLITSKENA
4.4.1 Saknas
4.4.1.1 Boggivagnar

– en slitskena per axel saknas

Vita skadeanslag Muster M 3
4.4.1.2 – fler än en slitskena per axel saknas Röda skadeanslag Avställs 4
4.4.1.3 Vagnar utan boggi

– en slitskena saknas

Röda skadeanslag Avställs 5
4.4.2 Manganslitplåt på Y25-boggi lös eller saknas Röda skadenaslag Avställs 4
4.5 FJÄDERNÄVE
4.5.1 Lös, spricka, brott eller deformerad

– felaktigt avstånd mellan fjäderbult och långbalk

– hälften eller mer av fastsättningselementen saknas eller är brustna

Röda skadeanslag Avställs 5
4.6 FÖRBINDNING MELLAN BOGGI OCH UNDERREDE
4.6.1 Skadad, förbindning eller fastsättningselement brustna, fattas eller overksamma

– boggin förskjuten

Röda skadeanslag Avställs 5
4.6.2 JORDFÖRBINDNING
4.6.2.1 – en eller flera jordförbindningar overksamma (saknas, skadade eller lösa) Blå skadeanslag Muster K 3
4.6.2.2 – samtliga jordförbindningar overksamma Åtgärda, om ej möjligt Röda skadeanslag Åtgärda, om ej möjligt Avställs 3
4.7 BOGGIRAMVERK
4.7.1 Delar spruckna eller synbara deformationer Röda skadeanslag Avställs 4
4.7.2 Delar brustna Röda skadeanslag Avställs 5
4.8 GLIDSTYCKE (SIDOSTÖD), SIDOSTÖDSFJÄDER BRUSTEN
4.8.1.1 – inga delar saknas Blå skadeanslag Muster K 4
4.8.1.2 – delar saknas Röda skadeanslag Avställs 5
4.8.2 Sidostödsfjäder brusten Röda skadeanslag Avställs 4
4.9 FRIKTIONSYTAN PÅ DÄMPANORDNING (Y25-BOGGI)
4.9.1 Smorda Röda skadeanslag Avställs 4
Nr Skada Trafik i Sverige och Norge Internationell trafik Felklass

 

Tillbaka till Skadekatalogen

 

Tillbaka till Green Cargo