Skadekatalog T3

BROMSDETALJER

 

Nr Skada Trafik i Sverige och Norge Internationell trafik Felklass
3.1 MEKANISK DEL, BROMSRÖRELSEN, BROMSDRAGSTÅNG, BROMSHÄVARM, BROMSBOM
3.1.1 Nedhängande, brustna, saknade eller mycket deformerade delar Om möjligt provisoriskt rep + Blå skadeanslag + R1, stäng bromsen. Annars Röda anslag Om möjligt provisorisk rep + Muster K + R1, stäng bromsen. Annars Avställs. 4
3.1.2 Fångbygel ej funktionsduglig. Om möjligt provisorisk rep + Blå skadeanslag + R1, stäng av bromsen. Annars Röda skadeanslag Om möjligt provisorisk rep + Muster K + R1, stäng bromsen. Annars Avställs. 4
3.1.3 AVSTÄNGNINGSANORDNING (ÖPPEN/STÄNGD)
3.1.3.1 – ej funktionsdublig Röda skadeanslag Avställs 3
3.1.3.2 – handtag har ej tydliga lägen öppen/stängd Stäng bromsen, bind upp handtag, Blå skadeanslag + R1 Stäng bromsen och bind upp handtag, Muster K + R1. 3
3.1.4 Omställningsanordning (G-P,Tom-Last) ej funktionsduglig. Blå skadeanslag + R1, stäng bromsen. Muster K + R1, stäng bromsen. 3
3.1.5 Lossningshandtaget brustet, saknas. Blå skadeanslag + R1, stäng bromsen. Muster K + R1, stäng bromsen. 3
3.2 BROMSBLOCK
3.2.1 Bromsblock (gjutjärn)
3.2.1.1 – saknas

– brustet när det enbart hålls samman av sitt metallinlägg.

Byts (saknade ersätts), om det ej medför försening av lastad vagn. Vagn med ej godkända bromsblock förses med Blå skadeanslag + R1, stäng bromsen. Byts (saknade ersätts).
Vid direkt överlämnande till ägande järnvägsföretag:
Muster K + R1, stäng bromsen.
3
3.2.1.2 – tjocklek mindre än 10 mm (blockets tjocklek mäts på utsidan inom blockskons område). Byts (saknade ersätts), om det ej medför försening av lastad vagn. Vagn med ej godkända bromsblock förses med Blå skadeanslag + R1, stäng bromsen. Byts (saknade ersätts).
Vid direkt överlämnande till ägande järnvägsföretag:
Muster K + R1, stäng bromsen.
3
3.2.2 Bromsblock (komposit)

– Saknas

– Sprucket radiellt från slitytan till plåtkanten (utom vid ett ställe, som är avsett som brottställe)

– synliga krossår på blockets slityta med längden större än 1/4 av blockets längd eller metallinlägget.

– tjocklek < 10 mm

Byts (saknade ersätts), om det ej medför försening av lastad vagn. Vagn med ej godkända bromsblock förses med Blå skadeanslag + R1, stäng bromsen. Byts (saknade ersätts).
Om ej möjligt:
Muster K + R1, stäng bromsen.
3
3.2.3 Utanpåliggande bromsblock (gäller både gjutjärn och komposit)

– ett bromsblock gäller som utanpåliggande, så snart dess yttre sida når utanför hjulets sida (så fort kant har uppstått)

Blå skadeanslag + R1, stäng bromsen. Muster K + R1, stäng bromsen 4
3.3 PNEUMATISK DEL
3.3.1 Huvudledningen
3.3.1.1 – huvudledningen obrukbar Röda skadeanslag Avställs 4
3.3.2 Slangkoppling
3.3.2.1 – skadad, saknas Åtgärdas Åtgärdas 3
3.3.2.2 – ej använda slangkopplingar händer ned Åtgärdas Åtgärdas 3
3.3.3 Upphängningsanordning för slangkoppling ej användbar Vita skadeanslag Muster M 3
3.3.4 Bromsen obrukbar Bromsprov, vid skada:
Blå skadeanslag + R1, stäng bromsen.
Bromsprov, vid skada: Muster M + R1, stäng bromsen. 3
3.3.5 Kopplingsventil (kik)
3.3.5.1 Ej funktionsduglig, otät, böjd eller handtag saknas. Röda anslag Avställs 5
3.4 GNISTSKYDDSPLÅT
3.4.1 Gnistskyddsplåt saknas, genomrostad Blå skadeanslag + R1, stäng bromsen Muster K + R1, stäng bromsen 4
3.4.2 Gnistskyddsplåt hänger ned Plåten tas bort. Blå skadeanslag + R1, stäng bromsen. Annars Röda skadeanslag. Plåten tas bort. Muster K + R1, stäng bromsen. Annars Avställs 4
3.4.3 Vid farligt godssändning klass 1 i RID, underklass 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6.

På vagnar med enkelaxlar

– gnistskyddsplåt ej godkänd för klass 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6-transporter
Vagnar som saknar etikett med symbol för Gnistskydd

Skadeanslag R1, stäng bromsen. Muster R1, stäng bromsen 5
3.5 HANDBROMS
3.5.1 – uppenbart obrukbar Blå skadeanslag + R1 Muster K + R1 3
Nr Skada Trafik i Sverige och Norge Internationell trafik Felklass

 

Tillbaka till Skadekatalogen

 

Tillbaka till Green Cargo