Skadekatalog T2

FJÄDRING

 

Nr Skada Trafik i Sverige och Norge Internationell trafik Felklass
2.1 BLADFJÄDER
2.1.1 Bladfjädern eller dess toppblad är förskjutet i fjäderbandet, > 10 mm i längdriktningen. Färska spår i närheten av fjäderbandet Röda skadeanslag Avställs 4
2.1.2 Bladtjäderns toppblad brustet, eller har synlig spricka Röda skadeanslag Avställs 5
2.1.3 Någon del av ett brustet blad saknas Röda skadeanslag Avställs 4
2.1.4 Annat blad än toppbladet har brottställ, utan att någon del saknas, på avstånd från fjäderns mitt som är:
2.1.4.1 – mindre än en 1/4 av hela bladlängden Röda skadeanslag Avställs 4
2.1.4.2 – mer än 1/4 av hela bladlängden Vita skadeanslag Muster M 3
2.1.5 För litet fjäderspel. Avståndet mellan fjäderband och underrede eller boggiramverk (fjäderstopp) är < 15 mm. Färska märken efter anliggning fjäderband och fjäderstopp på underrede eller boggieramverk. Färska märken efter anliggning mellan hjul och underrede eller vagnsgolv. Röda skadeanslag Avställs 5
2.1.6 Fjäderbandet löst
– brott, spricka
– kil saknas eller overksam
– tecken på lösa fjäderblad
Röda skadeanslag Avställs 5
2.2 PARABELFJÄDER
2.2.1 Toppblad eller annat blad
2.2.1.1 – har synlig spricka eller är brustet Röda skadeanslag Avställs 5
2.2.1.2 – brustet i fjäderband.
– Två blad ligger an emot varandra med 50% av dess längd.
Röda skadeanslag Avställs 5
2.2.2 Ett blad förskjutet i längdriktningen:
2.2.2.1 – 10 mm eller mer Röda skadeanslag 4
2.2.2.2 – mindre än 10 mm Blå skadeanslag 3
2.2.3 Fjäderbandet skadat eller löst:
– brott, spricka
– öron på undre kil spruckna – svetsträngen på övre kilen har brott eller spricka
Röda skadeanslag Avställs 5
S.2.3 Parabelfjäder “uppfläkt”, Styrning mellan rilla och spår finns inte kvar Blå skadeanslag
2.3 SPRIALFJÄDER: (Y25-boggi se 2.5.1 och 2.5.2)
2.3.1 Brusten Röda skadeanslag Avställs 5
2.4 FÖRBINDNING MELLAN FJÄDER OCH LAGERBOX, ELLER MELLAN FJÄDER OCH RAMVERK
2.4.1 Fjäderbandstappen ur rätt läge.
– lagerboxen i onormalt läge
Röda skadeanslag Avställs 5
2.4.2 Fjäderlänk, låsbygel och saxpinnar förskjutna, saknas, brustna eller nedhängande Röda skadeanslag Avställs 5
2.4.3 Fjäderbult förskjuten, saknas, inte säkrad Om möjligt avhjälp, annars Röda skadeanslag Om möjligt avhjälp, annars Avställs 4
2.5 FJÄDERUPPHÄNGNING FÖR Y25-BOGGI OCH MOTSVARANDE BOGGITYPER
2.5.1 Huvud-/tarafjäder sprucken eller brusten Röda skadeanslag Avställs 5
2.5.2 Tillsats-/lastfjäder förskjuten eller är brusten
2.5.2.1 – tom vagn Blå skadeanslag Muster K 3
2.5.2.2 – lastad vagn Röda skadeanslag Avställs 5
2.5.3 Dämpningslänk saknas, brusten eller verkningslös
2.5.3.1 – en länk/boggi Blå skadeanslag Muster K 3
2.5.3.2 – mer än en länk/boggi Röda skadeanslag Avställs 5
2.5.4 Fjäderhuv berör boggiramverket
2.5.4.1 – en fjäderhuv berör boggiramverket Blå skadeanslag Muster K 3
2.5.4.2 – mer än en fjäderhuv berör boggiramverket Röda skadeanslag Avställs 5
2.5.5 Lyftsäkring saknas eller lös Vita skadeanslag Muster M 3
2.5.6 Färska spår efter kontakt mellan lagerhusbox och boggiramverk.
– Avstånd < 8 mm
Röda skadeanslag Avställs 5
Nr Skada Trafik i Sverige och Norge Internationell trafik Felklass

 

Tillbaka till Skadekatalogen

 

Tillbaka till Green Cargo