Skadekatalog T1

HJULAXLAR OCH HJUL

 

Nr Skada Trafik i Sverige och Norge Internationell trafik Felklass
1.1 RINGADE HJUL (SAMMANSATTA HJUL)
1.1.1 Ringtjocklek mindre än
– vagnar tillåtna för 120 km/tim (vagnar med SS eller **) 35 mm
Blå skadeanslag. Vagnen får ej gå i SS-trafik Avställs 4
– övriga vagnar, 30 mm. Röda skadeanslag Avställs 4
1.1.2 Hjulringar
– brustna
– med längs- eller tvärgående spricka
Röda skadeanslag Avställs 5
1.1.3 Lös hjulring
– kontrollmärken förskjutna
-oren klang
-lös sprängring
– utträngande rost på mer än 1/3 av omkretsen
Röda skadeanslag Avställs 5
1.1.4 Kontrollmärken
– saknas
– inte fullständigt synliga
Röda skadeanslag Avställs 4
1.1.5 Hjulring förskjuten i sidled
– sprängring lös
– synligt deformerad
Röda skadeanslag Avställs 5
1.1.6 Skador på sprängring
– spricka
– brusten
-saknas
Röda skadeanslag Avställs 5
1.2 HELHJUL
1.2.1 Svarvranden för minsta ringtjocklek inte längre urskiljbar över hela det totala tvärsnittet Röda skadeanslag Avställs 4
1.2.2 Överhettning orsakad av bromsen (tjuvbroms)
– Ny färgbortbränning i ÖZ till hjulringen är => 50 mm
– Oxidationsspår (rost) på hjulringen (omålad hjulskiva)
– Fastsmälta bromsblock
– Skador genom materialanhopningar på löpytan
Mät enligt 1.7.1

Gäller ej för gjutjärnsblock i kombination med två vita streck på lagerboxen.

Mät enligt 1.7.1

Gäller ej för gjutjärnsblock i kombination med två vita streck på lagerboxen.

1.2.2.1 – inom godkänd gräns <50 mm Blå skadeanslag + R1, stäng bromsen Muster K + R1, stäng bromsen 4
1.2.2.2 – Vid ej godkänd gräns >49 mm Röda skadeanslag Avställs 5
1.3 HJULRING ELLER MOTSVARANDE DEL PÅ HELHJUL
1.3.1 Bredd > 140 mm, <133 mm, ev övervalsning inräknad. Röda skadeanslag Avställs 4
1.3.2 Löpbana delvis intryckt, ojämna kontaktytor eller stor ojämn utvalsning på hjulringen Röda skadeanslag Avställs 4
1.3.3 Hjulplatta
S 1.3.3 – längd > 39 mm < 60 mm Blå skadeanslag Muster K 4
1.3.3.1 – hjuldiameter >630 mm med hjulplatta > 60 Röda skadeanslag Avställs 4
1.3.3.2 – hjuldiameter <630 med hjulplatta > 30 mm Röda skadeanslag Avställs 4
1.3.4 Materialanhopning
1.3.4.1 – höjd >1 mm oavsett längd Röda skadeanslag Avställs 5
1.3.4.2 – hhöjd < 1 mm oavsett längd Blå skadeanslag + R1, stäng bromsen Muster M + R1, stäng bromsen 3
1.3.5 Håligheter, krossår, avskalning på löpytan

– längd > 59 mm

Röda skadeanslag Avställs 4
S 1.3.5 – längd > 39 mm och < 60 mm Blå skadeanslag Muster K 4
1.3.6 SPRICKA OCH JACK
1.3.6.1 Spricka vid övergång löpyta/hjulkant Röda skadeanslag Avställs 5
1.3.6.2 Jack på hjulkant, hjulfläns eller hjulets baksida, med skarpkantad botten, förorsakad av yttre påverkan tex verktyg, balkbroms mm Blå skadeanslag Muster K 4
1.3.7 Hjulringens sida målad eller smord/förorenad med oljiga eller kladdiga ämnen
– undantagna är de fyra utmärkta (vita) färgstrecken (hjulringar)
Röda skadeanslag Avställs 5
1.4 HJULFLÄNS
1.4.1 Flänshöjd=Sh större än 36 mm
Löpytan nedsliten
Röda skadeanslag Avställs 4
1.4.2 Flänstjocklek=Sd
– Flänstjocklek Sd < 22 mm.
– Hjulpar med hjuldiameter < 840, > 629; flänstjocklek < 27,5
Avnött hjulfläns
Röda skadeanslag Avställs 5
1.4.3 Avnötning av styrande yta
– QR-mått < 6,5 mm – skarp hjulfläns
Röda skadeanslag Avställs 5
1.4.4 Övervalsning finns i området för hjulflänsens styryta upp till 2 mm från dess största höjd Röda skadeanslag Avställs 5
1.5 HJULSTOMME
1.5.1 Spricka eller genom svetsning reparerad skada på hjulstommen Röda skadeanslag Avställs 5
1.5.2 Brott eller spricka i hjulekar eller lötring Röda skadeanslag Avställs 5
1.6 HJULAXEL
1.6.1 Skador på axeln

– spricka
– böjd
– deformerad
– genom svetsning reparerad skada
– skador med skarpa kanter
– inslitet ställe med mer än 1 mm djup

Röda skadeanslag Avställs 5
1.6.2 Bromsdragstänger eller andra delar släpar mot axeln Om möjligt bind upp delarna + Blå skadeanslag + R1, stäng bromsen.
Annars Röda skadeanslag
Om möjligt bind upp delarna + Muster K + R1, stäng bromsen.
Annars Avställs
4
1.7 HJULPAR
1.7.1 Avståndet (A) mellan hjulringarnas innerkanter avviker från följande:

– hjuldiameter > 840 mm: minst 1357 mm max 1363 mm

– hjuldiameter < 840 mm: min 1359 mm max 1363 mm

Röda skadeanslag Avställs 5
1.7.2 Kännetecken på grund av orunda hjul:
1.7.2.1 – avklippt saxpinne till bromsbomstappen (bromsskon) När minst 2 av 1.7.2 konstateras nära hjul: Blå skadeanslag När minst 2 av 1.7.2 konstateras nära hjul: Muster K med tysk text: Verdacht auf unrundes Rad 4
1.7.2.2 – brusten fångbygel (3.1.2) När minst 2 av 1.7.2 konstateras nära hjul: Blå skadeanslag När minst 2 av 1.7.2 konstateras nära hjul: Muster K med tysk text: Verdacht auf unrundes Rad 4
1.7.2.3 – blanka brickor på bromsbomstappen (bromsskon) När minst 2 av 1.7.2 konstateras nära hjul: Blå skadeanslag När minst 2 av 1.7.2 konstateras nära hjul: Muster K med tysk text: Verdacht auf unrundes Rad 4
1.7.2.4 – Y25-boggi, blanka märken på inre fjädern (lastfjädern) (2.5) När minst 2 av 1.7.2 konstateras nära hjul: Blå skadeanslag När minst 2 av 1.7.2 konstateras nära hjul: Muster K med tysk text: Verdacht auf unrundes Rad 4
1.7.2.5 – uppenbart synbara blanka ställen med slitage på parabelfjäderns fjäderblad vid friktionsytorna När minst 2 av 1.7.2 konstateras nära hjul: Blå skadeanslag När minst 2 av 1.7.2 konstateras nära hjul: Muster K med tysk text: Verdacht auf unrundes Rad 4
1.7.2.6 – lyftsäkring saknas eller är lös (2.5.5) När minst 2 av 1.7.2 konstateras nära hjul: Blå skadeanslag När minst 2 av 1.7.2 konstateras nära hjul: Muster K med tysk text: Verdacht auf unrundes Rad 4
1.7.2.7 – Y25-boggi: manganslitplåt vid hjullager eller lagerboxstyrning sprucken eller nedfallen (4.4.2) När minst 2 av 1.7.2 konstateras nära hjul: Blå skadeanslag När minst 2 av 1.7.2 konstateras nära hjul: Muster K med tysk text: Verdacht auf unrundes Rad 4
1.7.2.8 – se även 1.3.2 När minst 2 av 1.7.2 konstateras nära hjul: Blå skadeanslag När minst 2 av 1.7.2 konstateras nära hjul: Muster K med tysk text: Verdacht auf unrundes Rad 4
1.8 LAGERBOXAR
1.8.1 Lagerboxhus otätt

– smörjmedelsförlust
-fel som möjliggör att smuts och vatten kan tränga in (Avsaknaden av skyddskåpa för dubbcentrumhål tillåten)
– om boxlock eller boxplugg saknas

Röda skadeanslag Avställs 4
1.8.2 Lagerboxstyrning ur funktion
– brustna styrflänsar
– onormalt läge av lagerboxhus
– totalt längsspel; vid lagerboxläge helt åt ett håll, måste den andra lagerboxflänsen ha minst 5 mm överlappning vid lagergaffelslitskenan
Röda skadeanslag Avställs 5
1.8.3 Varmgånget lager.
Lagerboxhuset så varmt att det inte kan beröras med handens utsida
Röda skadeanslag.
Markera lagerboxen med gul fetkrita
Avställs, markera lagerboxen med gul fetkrita 5
Nr Skada Trafik i Sverige och Norge Internationell trafik Felklass

 

Tillbaka till Skadekatalogen

 

Tillbaka till Green Cargo